urbanització de zones verdes

{tipus} - {municipi}

{tipus}: {titol}

data: {data}
estat: {estat}
municipi: {municipi}
promotor: {promotor}

{descripcio}