equip

El Taller d'Arquitectura i Territori SLP, és una petita empresa formada per un grup reduït de persones que es coordina amb d'altres empreses de diverses especialitats que intervenen segons el tipus de projecte a realitzar.

El sistema de treball intern es basa en la potenciació de la confiança i l'autonomia dels treballadors, mitjançant horaris flexibles, que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar. Els treballadors assumeixen feines complertes, participant el major temps possible d'un mateix projecte.

Aquests sistemes, en aparença menys eficaços, han permès mantenir al TallerAT un esperit artesà que dóna als treballs un plus de qualitat de producte i de servei als clients.

DIRECCIÓ I GERÈNCIA

José González Baschwitz, Arquitecte Urbanista.

Escola tècnica superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).


RESPONSABLES D'ÀREA

Projectes d'arquitectura i Urbanització
Eloy Gonzalez Hosta, Arquitecte.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès  (Universitat Politècnica de Catalunya).


Planejament, gestió urbanística i Sistemes d'informació Geogràfica.
Madalen González BEREZIARTUA, Arquitecta Urbanista.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).


PLanejament Derivat.
Gloria Gómez Anell, Arquitecta.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).