trajectòria

Des de 1984, que comença la seva trajectòria professional, ha compaginat treballs en tots els camps de l’arquitectura incloent treballs d’Investigació, docència, planejament, gestió, projectes urbans, Integració d’enginyeria, paisatge i edificació; fugint de l’especialització monogràfica que limiti la visió global de l’arquitectura i el territori.

Des de l’inici d’aquesta trajectòria, ha estat una preocupació constant la voluntat de respecte al territori i la cerca de l’eficiència de mitjans . Aquests aspectes s’han reforçat els darrers anys amb l’acceptació social de l’ecologia com a criteri de projecte.

En aquest sentit destaquem alguns dels aspectes professionals singulars del Taller AT:

PLANEJAMENT

Planejament i gestió urbanística

Des del novembre de 1984 fins al setembre de 1993 treballa per a l’Ajuntament de l’Arboç (Tarragona), com Arquitecte Municipal interí amb dedicació d’un dia per setmana, el que suposa l’inici de la seva trajectòria com urbanista.

En l’actualitat ha redactat i aprovat definitivament 12 planejaments urbanístics generals (2 més en redacció), entre els que destaca el POUM de Tremp al tractar-se d’una capital de comarca, amb el municipi més gran de Catalunya i per incorporar 21 nuclis rurals. També ha redactat més de 50 documents de planejament derivat o de modificació de planejaments generals.

INFRAESTRUCTURES

Integració d'Infraestructures en el paisatge

Des de 1985 fins al 1991 col•labora amb Túnels i Accessos de Barcelona S.A. (T.A.B.A.S.A.) en el projecte i execució dels Túnels de Vallvidrera i els seus accessos, encarregant-se en general de la integració en el paisatge de l'obra i dels projectes d'edificis nous o afectats.

A partir d’aquesta obra es desenvolupa un aspecte diferencial del TallerAT que és l’especialització en projectes de paisatge o d’integració d’infraestructures.

A més dels túnels de Vallvidrera destaquen en aquesta àrea el Projecte d’integració de la via fèrria i nova estació a Vic (1996), el Pla Especial d’integració de la via fèrria a Granollers (2000) o la proposta per a “l’ordenació del sector del soterrament de la via fèrria a Montmeló” (2007). Totes tres guanyades mitjançant concursos d’idees.

EQUIPAMENTS

Projectes d'equipaments públics/p>

Dins del camp de l’arquitectura pròpiament dita, s’han desenvolupat amb especial atenció els equipaments públics, majoritàriament esportius o de mobilitat.

Entre els equipaments esportius destaquen el Pavelló Poliesportiu Municipal a L'Arboç (1987), l'Edifici Poliesportiu (pista coberta, pista descoberta i gimnàs) del Sagrats Cors de Barcelona (1993), la Piscina descoberta i edifici de vestidors de Corbera de Llobregat (2005), i la Piscina Municipal de Premià de Mar (2010). També guanyats mitjançant concurs d’idees els projectes de Reforma i ampliació dels pavelló poliesportiu municipal de Campdevànol(2016) i elPavelló Municipal d'esports de Canyelles(2017).

Entre els equipaments d’infraestructures de mobilitat destaquen el d’Àrea de Peatge dels Túnels de Vallvidrera (1990), la Nova Estació de Ferrocarril a Vic (2000) projectada en col•laboració amb el Taller d’Enginyeria i INTRAESA, i l’Estació dels FGC de Martorell-enllaç a Martorell (2001) redactada en col•laboració amb INTRAESA.

G.I.S.

Sistemes d’Informació Geogràfica.

Des del juliol de 1994 fins al 2000 col•labora amb l'empresa A.B.S. INFORMÀTICA, especialitzada en gestió municipal, (amb implantacions en més de 1000 municipis) en la creació de Sistemes d'Informació Geogràfica adaptats a les necessitats dels municipis; encarregant-se personalment de la realització dels anàlisi funcionals, la comprovació dels resultats i l’organització i càrrega de dades.

Posteriorment s’ha continuat investigant en aquesta línia amb la participació en multitud de cursos, xerrades i conferències i en col•laboracions en anàlisi i codificacions. En aquest sentit destaquem l’Assessoria en relació al Disseny informàtic del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Treball dirigit per ABS Informàtica), encarregat pel Departament de Política Territorial; i l’Assessoria per a la Sistematització dels arxius digitals urbanístics de la Generalitat de Catalunya (Mapa urbanístic de Catalunya), encarregada per la Direcció General d'Urbanisme i realitzada en col•laboració amb GEODATA SL

CONCURSOS

Trajectòria en Premis

1995 Segon classificat Edifici Poliesportiu amb piscina, gimnàs i pista coberta a Castellbisbal

1996 Primer classificat Integració de la via fèrria i nova estació a Vic (en col•laboració amb Taller d'Enginyeries, S.A. i INTRAESA)

2000 Primer classificat Integració de la Via Fèrria a Granollers

2002 Tercer classificat Pla Especial de la Plaça Europa a L'Hospitalet de Llobregat (en col•laboració amb Taller d'Enginyeria Ambiental)

2005 Segon classificat Centre cultural de l'Amistat Obrera a Premià de Mar

2005 Primer classificat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gelida

2006 Primer classificat Àmbit del Soterrament de la via fèrria a Montmeló

2008 Primer classificat Ordenació de l'entorn del PMU-1 Sant Cristòfol a Olot

2010 Primer classificat Pla de Millora Urbana PMU 13 "Carrer Barcelona" a Girona

2011 Tercer classificat Reforma urbanística i Nova centralitat en l'entorn de la Plaça Josep Barangué a Granollers

2016 Primer classificat Remodelació i ampliació del Pavelló Poliesportiu Municipal a Campdevànol

2016 Segon classificat Proposta d'intervenció global de l'antic preventori de la Savinosa a Tarragona (en col•laboració amb RAVETLLAT-RIBAS SLP)

2017 Primer classificat Pavelló Municipal d'esports de Canyelles (Garraf)