Taller d'Arquitectura i Territori SLP és una societat dedicada exclusivament a la redacció, gestió i direcció de projectes d'arquitectura i urbanisme, englobant tota la varietat de projectes i treballs que impliquen aquestes disciplines, i compaginant el treball realitzat per a clients públics o privats.


TallerAT neix l'any 1998 però la nostra experiència continua la línea professional de l'estudi d'arquitectura de José González Baschwitz, arquitecte en exercici des de 1982, actual director i gerent de l'empresa.


A TallerAT hem mantingut al llarg de la nostra trajectòria uns criteris de disseny basats en el respecte i la integració en el entorn, de tots els projectes realitzats, tant si aquest entorn tenia un caràcter urbà com paisatgístic. Aquest criteri l'hem intentat aplicar a tota la gama de projectes realitzats: des de les petites intervencions d'arquitectura fins als treballs de planejament general, passant espedíficament pels projectes d'integració d'infraestructures, que han estat premiats diverses vegades.


La varietat de treballs que hem abordat a TallerAT ens ha obligat a mantenir un esperit artesà, evitant la realització de treballs en sèrie, però recolzant-nos al màxim en la tecnologia i en l'elecció de col·laboradors de gran qualitat professional, que ens han permès obtenir uns resultats que han compaginat la qualitat i la competitivitat.